παρίστημι


παρίστημι
ставлю возле, рядом
- παρίσταμαι
- παρεστώς

Ancient Greek-Russian simple. 2014.

Смотреть что такое "παρίστημι" в других словарях:

 • παρίστημι — cause to stand pres ind act 1st sg παριστάω pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • παρέσταν — παρίστημι cause to stand plup ind act 3rd pl (epic doric ionic aeolic) παρέστᾱν , παρίστημι cause to stand aor ind act 3rd pl (doric) παρέστᾱν , παρίστημι cause to stand aor ind act 1st sg (doric) παρίστημι cause to stand aor ind act 3rd pl… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • παρέστασαν — παρίστημι cause to stand plup ind act 3rd pl παρέστᾱσαν , παρίστημι cause to stand aor ind act 3rd pl (doric) παρίστημι cause to stand aor ind act 3rd pl (epic) παρέστᾱσαν , παρίστημι cause to stand aor ind act 3rd pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • παρέστατε — παρίστημι cause to stand plup ind act 2nd pl παρίστημι cause to stand perf imperat act 2nd pl παρίστημι cause to stand perf ind act 2nd pl παρέστᾱτε , παρίστημι cause to stand aor ind act 2nd pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • παραστήσει — παρίστημι cause to stand aor subj act 3rd sg (epic) παρίστημι cause to stand fut ind mid 2nd sg παρίστημι cause to stand fut ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • παραστήσουσι — παρίστημι cause to stand aor subj act 3rd pl (epic) παρίστημι cause to stand fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) παρίστημι cause to stand fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • παραστήσουσιν — παρίστημι cause to stand aor subj act 3rd pl (epic) παρίστημι cause to stand fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) παρίστημι cause to stand fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • παραστήσω — παρίστημι cause to stand aor subj act 1st sg παρίστημι cause to stand fut ind act 1st sg παρίστημι cause to stand aor ind mid 2nd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • παραστήσῃ — παρίστημι cause to stand aor subj mid 2nd sg παρίστημι cause to stand aor subj act 3rd sg παρίστημι cause to stand fut ind mid 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • παρεστάτην — παρίστημι cause to stand plup ind act 3rd dual παρίστημι cause to stand perf ind act 3rd dual παρεστά̱την , παρίστημι cause to stand aor ind act 3rd dual (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • παρεστήξει — παρίστημι cause to stand futperf ind mp 2nd sg παρίστημι cause to stand futperf ind act 3rd sg παρίστημι cause to stand futperf ind mid 2nd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)